När COVID-19-pandemin sprider sig över hela världen ser vi fler och fler företag som påverkas. Vi kan dock glädjande meddela att Call&Report-tjänsten inte har påverkats av den nuvarande COVID-19-pandemin.

Vi har länge etablerat strategier för att göra det möjligt för anställda att arbeta på distans från sina hem över ett säkert nätverk. I händelse av att någon skulle bli sjuk och inte kunna arbeta har vi en utarbetad krisplan på plats för att säkerställa att tjänsterna och supporten fortsätter att fungera. Tekniska frågor fortsätter att besvaras så snabbt som möjligt.

Observera att vi under denna pandemi följer alla rekommendationer från myndigheter i varje land vi verkar i.

Om du har några frågor ber jag i första hand att kontakta din säljare som kommer att arbeta med de relevanta teamen för att få ett svar till dig. Enera Support-teamet är också här för att hjälpa till.

Vänliga hälsningar,
Erik Nygren
VD