Med Call&Reports kartfunktioner kan ni enkelt importera eller rita flera olika sorters kartlager.

Välj mellan linjelager, punktlager eller ytlager, ni kan börja rita direkt i Call&Report eller importera från andra system. Dessutom kan ni justera importerade eller befintliga lager direkt i vår karta.

På detta sätt underlättas arbetet med att justera enstaka vägar eller områden som tillkommit eller som inte är aktuella från tidigare säsonger.