För effektiv väghållning

Call&Report är ett system för att planera, leda och följa upp verksamhet som väghållning, parkskötsel och fastighetsförvaltning. Call&Report är marknads-ledande. Över 160 kommuner och entreprenörer använder Call&Report som både sparar skattepengar och underlättar vardagen. Vårt mål är att systemet ska vara: Enkelt – Praktiskt – Säkert.

Vad är Call&Report?

Z

Planera arbetet

 • Lägga upp aktivitetstyper beroende på vad som utförs
 • Gruppera utförare
 • Indelning av distrikt, fördefiniera rutter 

Övervaka i realtid

 • Starta uppdrag manuellt eller med automatik
 • Visa rutter på karta
 • Dokumentera med foto och text

Följa upp historiskt

 • Fakturakontroll
 • Skaderapporter för försäkringsärenden
 • Kontrollera inställelsetider och kvalitét

Call&Report i siffror

Kommuner och entreprenörer, i tre olika länder använder Call&Report

Rapporterande GPS-enheter, portabla, fasta eller via app.

Registrerade GPS-positioner per år

Är du intresserad av att veta mer?

Användnings­områden

Väghållning

Väghållning

Vinterväghållning

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Rensning rännstensbrunnar

Vår, sommar och höst

 • Dikesrensning
 • Kantklippning
Park

Parkskötsel

 • Gräsklippning
 • Lekplatsinspektion
 • Trädkontroll
 • Tömning av papperskorgar
 • Belysningsinventering
 • Bevattning
 • Inspektion badplatser
 • Rensning rabatter
Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Gräsklippning
 • Reparationer
 • Underhållsarbeten
 • Handskottning
 • Fakturaunderlag
 • Resursers utnyttjandegrad

Utkallningsfunktionen sparar mycket tid för oss vid utkallning av våra vinterväghållnningsfordon.

Arbetsledare, Köpings kommun

Call&Report är perfekt för vårat ändamål då vi använder det både för vinterdrift och även för sommardriften.

Driftchef, Mjölby kommun

Vid utredningar av främst  personskador men även egendomsskador har den kvalitetssäkring som Call&Report  ger, medfört sänkta kostnader.

Gatuingenjör, Umeå kommun

Det bästa med Call & Report är att jag har stenkoll på hur personal och UE ligger till med plogning/sandning och kan då i god tid fördela om resurserna om ett område hamnar efter. 

Driftchef, Oxelösunds kommun

Funktioner & tjänster

GPS eller app

GPS eller App

Call&Report ger dig stor flexibilitet vad gäller utrustning. Du kan använda portable GPS enheter, fast installerade GPS enheter eller en App i en smartphone (Apple eller Android). 

Aktiviteter, indikatorer

Aktiviteter, indikatorer

Aktiviteten innehåller information om aktivitetstyp, starttid, färdigtid samt GPS spår. Om Appen används kan ytterligare information om aktiviteten registreras.

Försäkringsärenden, skaderapport

Försäkringsärenden / Skaderapport

Åtgärdades vägsträckan före eller efter olyckan? Var plogbilen i närheten av den skada som rapporterats? Få full koll på frågor likt dessa med vår skaderapport. 

Nyheter

Enera

Uppdatering Coronapandemin

När COVID-19-pandemin sprider sig över hela världen ser vi fler och fler företag som påverkas. Vi kan dock glädjande meddela att Call&Report-tjänsten inte har påverkats av den nuvarande COVID-19-pandemin. Vi har länge etablerat strategier för att göra det möjligt...

Nya Appen

Vi har nu släppt ny version av vår Call&Report App. I den nya versionen får ni möjlighet till 8 st knappar för olika aktiviteter och flaggor. Självklart har vi också gjort appen mer stabil och rättat buggar. Läs mer om vårt system, och om hur appen...
Snöröjning

Integrering mot Stockholms stad

Stockholms stad kräver att deras entreprenörer rapporterar in i deras system enligt protokollet för Mobil Inrapportering Plogbil (MIP). Vi har nu klart en integrering mot Stockholms stad via MIP-protokollet. Detta möjliggör för er att använda Call&Report och få...