Det är enkelt att skapa rapporter för fakturaunderlag och fakturakontroll i Call&Report.

I vår Ekonomimodul kan ni ställa in flertalet priser på både resurser och aktivitetstyper, men även övertider. Detta sammanställs sedan i en ekonomirapport. 

I rapporten presenteras information om åtgärdad sträcka, körtider och åtgärdstyp i detalj, och informationen kopplas mot fördefinierade rutter om sådana används.