Elektronisk körjournal – prisvärd och enkel

Elektronisk körjournal – prisvärd och enkel

Vi lanserar en prisvärd och enkel elektronisk körjournal. Ni får full koll på hur era fordon används och undviker pappersarbete och obehagliga överraskningar. WorkMirror uppfyller skatteverkets krav på dokumentation och håller Sveriges lägsta priser på elektroniska...
Punktlager

Punktlager

Nu kan ni använda punktlager i Call&Report. Som ett komplement till linjelager och aktivitetsområden kan ni nu använda punklager. Perfekt när ni ska tömma papperskorgar, inventera belysning eller rensa brunnar. Ni kan välja mellan att importera shape-filer direkt...
Signalingångar på CR01

Signalingångar på CR01

Det är nu möjligt att koppla in signalingångar på vår CR01. Detta gör att ni slipper trycka manuellt när ni börjar ploga/sanda/salta, med hjälp av signalingången indikeras när åtgärden påbörjar och avslutas. Såklart har ni fortfarande möjlighet att använda resterande...