Systemöversikt

Call&Report besår av ett WEB baserat system samt mobila enheter. De mobila enheterna kan vara portable eller fast installerade GPS enheter. Mobila enheter kan också utgöras av Smartphone eller surfplatta som kör Call&Report App. All kommunikation sker i realtid vilket innebär att verksamheten kan följas när den utförs eller så kan man ta fram rapporter och analysera åtgärder i efterhand.

Utrustning

App

Portabel GPS

Fast GPS