Väghållning

Call&Report används inom väghållning, både under sommar och vintersäsong. Med Call&Report får du hjälp med att:

  • dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten
  • ta fram rapporter i försäkringsärenden, t.ex. vid halkolyckor
  • ta fram fakturaunderlag
  • genomföra fakturakontroll
  • kontrollera att vägar och objekt åtgärdats, t.ex. att vägar sandats och brunnar rensats.

För loggning av aktiviteter i karta erbjuder vi både portabla GPS-enheter och enheter som kan monteras fast i fordonet. De portabla enheterna är små och smidiga och kan lätt flyttas mellan olika fordon eller bäras på person. De fast installerade enheterna kan anslutas till utrustning i fordonet för att automatiskt registrera t.ex. när sopvalsen är igång.

Intresserad?

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig, eller ring oss direkt på 031-680780.