Så fungerar det

Starta uppdrag...

Med Call&Report kan du enkelt kalla ut en person eller en hel grupp på olika uppdrag, t.ex. plogning, saltning, sopning eller andra aktiviteter.

Call&Report registrerar när uppdrag påbörjas och avslutas. Inrapportering till systemet kan göras manuellt av den som utför uppdraget, antingen via vår mobilapp eller genom ett samtal till vår server, eller automatiskt via en s.k. AVL-enhet, som förutom start- och stopptider även loggar GPS-positioner. Även arbetsledaren kan rapportera in start- och sluttider åt uppdragstagaren, direkt via Call&Reports webbsida. 

Kolla att allt går som planerat ...

Så fort ett uppdrag har startat kan du följa det via Call&Reports webbsida. Du får en bra överblick över vilka uppdrag som utförs och av vem. Om du väljer att lägga till stöd för GPS i Call&Report kan du även följa uppdragen i olika kartvyer.

Följ upp...

Du kan enkelt ta fram uppgifter för ett uppdrag som utfördes igår, förra veckan, förra månaden eller till och med för flera år sedan. Du kan se när uppdraget utfördes, av vem, och var personen befann sig vid ett visst klockslag. Hastighetsnivåer och eventuella stopp längs med rutten registreras också.

Om du vill ta fram statistik gör du snabbt ett urval på tid, typ av aktivitet eller person. Du får då en detaljerad lista på alla aktiviteter som stämmer med ditt urval. Informationen kan du sedan skriva ut eller exportera till en fil.