Läs mer

Enkelt…

Din personal behöver inte lära sig använda ny utrustning för att rapportera in aktiviteter till Call&Report. I sin enklaste form kräver Call&Report inte någon utrustning alls! I andra fall räcker det med att använda den egna mobiltelefonen, trycka på en av tre knappar på en AVL-enhet, eller låta AVL-enheten registrera aktiviteter automatiskt.

Även för dig som arbetsledare är Call&Report lätt att använda. Call&Report nås enkelt via inloggning på en webbsida, är användarvänligt och kräver ingen installation av program eller hårdvara.

Flexibelt och anpassningsbart…

Inrapportering av uppdrag kan göras på olika sätt, efter tycke och smak eller behov. Med Call&Report kan du använda allt ifrån en enkel mobiltelefon till anpassade enheter med GPS och koppling till utrustning i fordon, t.ex. saltspridare. Du behöver inte välja den ena typen eller den andra; det går att blanda utrustningar om det finns olika behov inom samma verksamhet. Med Call&Report kan du börja enkelt och skala upp efter behov.

Alltid tillgängligt…

Call&Report är alltid tillgängligt. Utplacerade i skyddade serverhallar runt om i världen erbjuder våra servrar full redundans. Du når Call&Report när som helst och var du än är; på kontoret, hemma, eller i bilen.