Fastighets-förvaltning

Call&Report lämpar sig väl för att användas inom fastighetsförvaltning. Call&Report hjälper dig med att:

  • dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten
  • förmedla uppdrag
  • registrera vilka arbeten som har utförts: när, var och av vem
  • ta fram fakturaunderlag
  • effektivisera er fakturakontroll
  • erbjuda larmmöjlighet för ensamarbetare

Om du vill registrera uppdragen i karta kan du komplettera Call&Report med portabla GPS-enheter. Enheterna är lätta och smidiga att bära på sig när man arbetar, och de kan också placeras i fordon om man vill logga körda rutter, t.ex. till och från olika uppdrag. Vi levererar enheter som är redo att börja användas direkt - du behöver inte göra någon installation. Uppdrag kan även loggas via vår mobilapp.

Intresserad?

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig, eller ring oss direkt på 031-680780.