Enera medverkar på Vintervägforum 25-26 mars

Enera kommer att ställa ut på Vintervägforum i Borlänge den 25-26 mars 2015.

Under eventet kommer det att ges föreläsningar och information som berör vintertrafik och vinterväghållning. Eventet arrangeras av TTF - Forum för logistik tillsammans med Trafikverket.