Elektronisk körjournal

Call&Report finns i en version som är anpassad för att användas som en elektronisk körjournal. Call&Reports körjournal håller automatiskt reda på vem som kör, start- och stopptider, hastigheter och antal körda mil. Dessutom får du som ansvarig för fordonsparken hjälp med att analysera hur din fordonspark används, så att du kan se till att den nyttjas optimalt. Call&Report Körjournal hjälper dig att:

  • minimera tidsödande administration
  • analysera och optimera nyttjandet av dina fordon
  • undvika misstag som felaktigt bokförda eller odokumenterade körningar
  • säkerställa att körjournalerna är fullständiga och uppfyller Skatteverkets
    rekommendationer
  • ta fram underlag vid t.ex. försäkringsärenden 

Vi levererar allt du behöver för att komma igång: GPS-enhet för loggning av kördata, nyckelring med RFID (tillval) och ett webbkonto för uppföljning av alla körningar. På webbkontot som medföljer finns inbyggda verktyg för att analysera hur fordonsparken utnyttjas.

 


 

GPS-enheten är enkel att montera och behöver inte slås av eller på mellan körningar. 

Produktlitteratur

Call&Report Körjournal

Intresserad?

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig, eller ring oss direkt på 031-680780.