Aktivitetsrapportering

Snabbfakta

Call&Report är en webbaserad tjänst för uppföljning av arbete ute i fält. Call&Report loggar i realtid vem som jobbar med vad och när. Call&Report kan även logga aktiviteter geografiskt via GPS.

Klicka på Snabbfakta och få reda på hur Call&Report fungerar.

Produktinformation

Call&Report effektiviserar och kvalitetssäkrar din verksamhet. Detaljerad dokumentation låter dig följa upp verksamheten och ger dig planeringsunderlag inför nästa säsong.

Läs mer om Call&Reports olika funktioner och optioner på produktsidan. Här beskriver vi även vår tilläggsutrustning.

Tillämpningar

Call&Report lämpar sig för alla verksamheter där arbete ute i fält behöver dokumenteras och följas upp, t.ex. vinterväghållning, parkvård, gatusopning, renhållning och fastighetsskötsel. 

Läs mer under Tillämpningar om hur Call&Report kan användas inom olika verksamheter.